poniedziałek, 9 maja 2011

Depopulacja ludzkości - Prawda o Fukushimie, czyli jak niszczy się ludzkośćBardzo dobry filmik z którego dowiedzieć się można tego, czego nie usłyszymy w komercyjnych mediach ;) Polecam zapoznanie się z treścią, myślę, że rozwieje to jakiekolwiek wątpliwości na temat elektrowni atomowych...

czwartek, 14 kwietnia 2011

Pochodzenie białych ludów Europy – prawdziwi potomkowie Ariów

Genealogia na podstawie najnowszych badań haplogrupy Y-DNA


Co naprawdę wiemy o pochodzeniu ludów Europy? Okazuje się że bardzo niewiele, gdyż dotychczasowa wiedza opierała się głównie na założeniach wyciągniętych z niewielkich pozostałości po dawnych kulturach, badaniach czaszek i na podstawie języka. Ten ostatni element bardzo dużo nam mówi o pochodzeniu narodu, ale niekoniecznie w skład danych narodów musi wchodzić jeden lud. Czy obecni Polacy to Słowianie, a Niemcy to Germanie, a jeśli tak, to skąd się oni wzięli, czy naprawdę są potomkami Ariów, tak jak twierdzili naukowcy III Rzeszy?
Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat okazały się prawdziwą rewolucją. W męskim chromosomie Y zapisują się wszystkie historyczne zmiany – mutacje, którym podlegał dany osobnik. Dlatego, każdy męski potomek dziedziczy DNA z zapisaną historią dzięki której można ustalić z jakich kolejnych grup się wywodzi, a nawet, jaki procent mutacji występował na pokolenie, co pomaga w obliczeniu, kiedy dana grupa powstała. Na podstawie ilości i rozmieszczenia tych mutacji ustalono poszczególne haplogrupy* i oznaczono je literami łacińskiego alfabetu od A do T, oraz cyframi i małymi literami w przypadku kolejnych podgrup.
Pierwszą podstawową haplogrupę występującą u pierwszych ludzi (ok. 70000 - 200 000 p.n.e.) oznaczono A. Kolejne jej mutacje zamieszkiwały Afrykę aż do pojawienia się haplogrupy C/F ok. (70.000 lat temu) której potomkowie zamieszkują obecnie Azję wschodnią, południowo-wschodnią i środkową, oraz jako Aborygeni Australnię, oraz pierwotna ludność na wyspach Polinezji i częściowo w Amerykach. Nasz przodek wyłonił się w Afryce jako haplogrupa F i ok. 60.000 lat temu przechodząc przez Morze Czerwone do Azji dał początek prawie 90% pozaafrykańskiej ludności świata. Następnie wydzieliło się z niej parę grup, (w tym Cyganie) oraz jedna haplogrupa zespolona IJK, z której wyodrębniła się IJ – pierwsze europejskie cywilizacje (45 000 lat temu). Długo przed Wielkim Zlodowaceniem tworzyła przedlodowcowe kultury na naszym kontynencie.

Pierwsza i prawdopodobnie jedyna, powstała w Europie haplogrupa I dała początek dwóm, dość licznie występującym do dzisiaj grupom. I1 (powstała 6000 p.n.e, 3375 p.n.e pojawiła się w krajach skandynawskich) – zasiedlająca obecnie Skandynawię, Anglię, Niemcy i w małych ilościach zachodnią i północną Polskę oraz kraje bałtyckie. Ok. 1000 p.n.e. haplogrupa ta wzięła istotny udział w etnogenezie Pragermanów.

sobota, 9 kwietnia 2011

Nowe oblicze

Aktyw Górnośląski OSN nie jest już częścią Opcji Socjalnarodowej (obecnie Opcji Społeczno-Narodowej). Jednak, to nie koniec szerzenia idei Narodowosocjalistycznej, oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniach Europy i jej rdzennej ludności. Jako Portal Niezależnej Myśli dalej będziemy bronić najważniejszych wartości, przeprowadzać akcje i informować Was o bieżących problemach.

Sława!

piątek, 8 kwietnia 2011

wtorek, 25 stycznia 2011

Arabowie i ich stosunek do kobiet

Media przedstawiają nam Arabów jako ludzi wykształconych, honorowych, o pięknej kulturze. Czy można nas bardziej okłamywać?! Białe kobiety masowo rzucają się na Arabów ciągnięte być może egzotyką, a często dużą kasą. Takie zachowania powstające w wyniku prania mózgów to dzisiaj codzienność. Natomiast Arabowie z zupełnie inaczej patrzą na Białe, europejskie kobiety, gdyż ich prawo koraniczne mówi im, że każda nie-muzłumańska kobieta jest ich „łupem wojennym” który im się należy. (Nic wiec dziwnego, że tak często w Europie, zwłaszcza zachodniej i północnej, dochodzi do arabskich gwałtów na białych kobietach). Trzeba sobie uświadomić jedną zasadniczą kwestię – muzułmanie swoją ekspansję na Europę przeprowadzają w imię Mahometa, aby wypełnić przepowiednie swojego proroka, opanować i zniszczyć nie tylko religię chrześcijańską, ale i całą kulturę cywilizacji zachodu. Już dzisiaj w Europie islam jest drugą religią, szacuje się że żyje ich tu ok. 38 miliony!

Muzułmańska demografia w Europie: (tłumaczenie i komentarz: http://www.europa21.pl/wiadomosc/11998-Europa_2030)